ik ben

Ewoud en Lars

Duo-voorgangerschap

Ewoud: ‘Ik vind het heel waardevol om met Lars een duo-voorgangerschap te hebben. We hebben een duidelijke rolverdeling. Lars legt vooral de focus op het leiden van kerkdiensten, het geven van onderwijs en het bieden van pastorale zorg. Zelf houd ik mij meer bezig met missionair kerk-zijn. We zijn goed op elkaar ingespeeld en denken graag met de ander mee.'’

Lars: ‘Er zit zeker power in onze samenwerking. Ewoud en ik maken allebei deel uit van het bestuursteam, een soort kerkenraad, waar we samen nadenken over hoe we geestelijk leiding willen geven aan onze gemeente. Vanuit onze eigen rol brengen we praktijkervaring mee en bepalen we de richting die we met onze kerk uit willen gaan. Waar willen we dit seizoen aan werken en wat is onze stip op de horizon?’

 Jaloerse collega's

Ewoud: ‘Collega’s zijn wel eens jaloers op ons duo-voorgangerschap omdat werken in een kerk best eenzaam kan zijn en het schaap met vijf poten niet bestaat. De inkomsten die wij vanuit onze parttime dienstverbanden bij de Stadshartkerk ontvangen vullen we aan door te werken als zelfstandig ondernemer, Lars in de IT en ik als sociaal ondernemer voor kerken en maatschappelijke projecten.’

Planten en begieten

Lars: ‘Voor mij is de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs heel belangrijk, daarin staat dat het niet uitmaakt wie plant of begiet omdat God uiteindelijk de groei geeft. Zo ervaar ik dat zelf ook: ik mag planten en begieten en daar heb ik veel plezier in, maar uiteindelijk kijk ik naar boven en hoop ik dat het mooi wordt. Wat dat betreft lijkt mijn werk op het verbouwen van groenten in een kas of het kweken van zaadjes in een kweekbakje. In dit bakje bijvoorbeeld zit een mosterdzaadje. Dat is heel klein, maar het heeft de potentie om heel groot te worden. Ik ben benieuwd of dit kleine zaadje echt zo’n grote mosterdboom gaat worden.’ 

Verbinding door sport, crea-café en debatavonden

Ewoud: ‘In onze kerk is sport een belangrijk hulpmiddel om verbinding te zoeken met de mensen om ons heen, in Amstelveen. Een bal staat voor mij symbool voor sporten, zelf houd ik enorm van voetbal. Het mooie van samen sporten is dat je verbinding met elkaar maakt zonder dat je elkaars achtergrond of taal kent. Ik vind het tof om sport en geloof met elkaar te combineren. Het is mooi om een leuke tijd samen te hebben en daardoor heen iets van het Koninkrijk van God te kunnen laten zien. Onze kerk heeft nog meer initiatieven die helpen mensen met elkaar te verbinden zoals een crea-café en debatavonden in de lokale boekhandel. We hopen mensen te inspireren en nieuwsgierig te maken naar het geloof en naar Jezus.'

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Dit is een supkop 1

Dit is een supkop 2

Dit is een supkop 3

Dit is een supkop 4

Dit is een supkop 5
Dit is een supkop 5
dfdskjfhdskjfhds
dfdkjfhdskjfhsdfsd
Mensen inspireren en nieuwsgierig te maken naar het geloof en naar Jezus
No items found.

Het evangelie verbindt
Lars: ‘Hier in Amstelveen is veel eenzaamheid, mensen zijn individueel ingesteld. Als het dan toch lukt voor verbinding te zorgen vind ik dat heel bijzonder. Zelf probeer ik vooral op zondagmorgen tijdens onze kerkdiensten die verbinding te bewerkstelligen omdat onze leden elkaar juist daar ontmoeten. Ontmoeting is allereerst een sociaal gebeuren, maar het is heel handig als je iets hebt dat mensen met elkaar verbindt. Dat kan moestuinieren of voetbal zijn, maar ook het evangelie. Ik vind het heel waardevol dat ik mensen kan helpen dat evangelie te verbinden met hun eigen leefwereld. Als voorganger vind ik het mijn taak om grote Bijbelse waarden als vrede en recht samen met mijn gemeenteleden vorm te geven in de praktijk.’

Ewoud: ‘Ik vind het belangrijk dat een voorganger niet een enorm speciale, verheven rol krijgt in een gemeente, maar ik vind het wel gezond dat een kerk een betaalde kracht heeft. Iedereen heeft het enorm druk en dan is het fijn dat er iemand is die de rust heeft om het evangelie goed te doordenken en mensen toe te rusten. Tegelijk is het belangrijk dat gemeenteleden ook hun steentje bijdragen. Gelukkig gebeurt dat om ons heen. In mijn gemeenteleden kom ik telkens weer Christus tegen. Daardoor word ik gevoed en opgebouwd en daar ben ik enorm dankbaar voor.’