ik ben

Dankbaar!

Theologie biedt brede vorming: van talen tot psychologie tot filosofie.

Tegelijk is het een diepe studie: uiteindelijk gaat het om de meest wezenlijke zaken die er zijn.

Het gaat om God en mens, om hemel en hel, om goed en kwaad, om wat telt tot in eeuwigheid.

 

Dat geeft al aan hoe zeer ik theologische vorming nodig had en heb als predikant.

Ik ben gids
No items found.

De ene predikant ziet zichzelf allereerst als herder, de andere als leider, een derde gebruikt een andere metafoor. Ieder vindt daarin zijn eigenheid.

Ik zou mezelf als gids omschrijven. De kern van mijn taak is het wijzen op God.

Dat is zinvol. Want een mens leeft zo aan God voorbij. Er is veel dat het zicht op God kan verduisteren. Ik mag tonen wie God is, hoe Hij werkt, waarom Hij aanbidding waard is, wat God aan vreugde voor mensen klaarlegt. De kansel is daarin mijn primaire biotoop. Maar ik ben met plezier, als gewoon gemeentepredikant, de allrounder die op allerlei terreinen probeert mensen op God te wijzen en te helpen op de weg die Hij met hen gaat. En die de gemeente als geheel richting geeft, vanuit een gedeelde visie. Een gids dus.

Maar dan wel een gids die het soms zelf ook niet weet, die zelf ook op God gewezen moet worden, die soms ook aan het zoeken is. God en de gemeente zijn gelukkig niet afhankelijk van een predikant. Maar het mooie van een predikant is wel dat hij of zij heeft geleerd om goed te zoeken: theologische vorming!

Arjan Koster, predikant GKv Gouda